تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمسابقه مبارزه شوالیه ها در استرالیا/ AFP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهزنان هندی در رودخانه آلوده جمنا در دهلی/ Reuters

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهیک زن سوری با صدها لباس در ادلب/ Getty

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهسرکوب معترضان با ماشین آب پاش در سانتیاگوی شیلی/ AP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهنمایی از مسجدی در استانبول/ AFP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمجسمه آزادی در نیویورک/ AFP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهگشت زنی نیروهای نظامی روسیه در شمال سوریه/ AP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمراسم مذهبی هندوها در آب/ EPA

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهیک عابر پیاده در حال عبور از مقابل یک نقاشی دیواری در کوزوو/ AFP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمسابقه موتورسواری در مالزی/ AFP

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمسابقه با دوچرخه های قدیمی در پراگ جمهوری چک

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهنمایی از شهر لاپاز بولیوی

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهداخل یکی از واگن های قطار در آتش سوخته پاکستان

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهیک میمون گیبون دو ماهه در باغ وحش آلماتی قزاقستان

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهفوران گدازه های آتشفشان در جزیره رئونیون

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهسه دختر در آبهای کالیفرنیا

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهیک زن در مقابل سلاح های توپخانه ای دوران جنگ جهانی دوم در مسکو

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهیک امام جماعت مقابل مسجدی در نیجر

تصاویر : دیدنی‌های امروز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماهمخالفان دولت پاکستان در یک راهپیمایی ضد دولتی در اسلام آباد