تصاویر :

مراسم جشنی آغاز تکیه زدن ناروهیتو امپراتور جدید ژاپن به تخت سلطنت در توکیو، پایتخت این کشور برگزار شد. امپراتور ناروهیتو و همسرش ماساکو در این مراسم شرکت کردند.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

عکس: Reuters

ارسال به تلگرام
 برچسب ها: امپراتور ژاپن ، جشن