ساخت پارک جدید در دوبی برای کشاورزی عمودی

ساخت پارک جدید در دوبی برای کشاورزی عمودی

دوبی در راستای بهبود امنیت غذایی، پارک تجاری جدیدی برای میزبانی شرکتهای کشاورزی تخصصی خواهد ساخت....

ادامه مطلب ...