استقرار ماموران پلیس از امروز در گمرک شهیدرجایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد

استقرار ماموران پلیس از امروز در گمرک شهیدرجایی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی از استقرار اولین اکیپ از افسران ناجا از امروز در گمرک شهید رجایی بندر عباس خبر داد....

ادامه مطلب ...