سناریوهای برجامی بازار سرمایه کارشناسان واکاوی کردند؛

سناریوهای برجامی بازار سرمایه

بازار سهامی که از تابستان ۹۹ در حالت نزولی قرار گرفته بود به اخبار و حواشی مذاکرات وین نیز واکنش خاصی نشان نداد و آنچه از آغاز دور جدید مذاکرات تا کنون بر بازار سرمایه گذشته همان رویه سابق است. به گزارش رتبه...

ادامه مطلب ...