اما و اگرهای وعده تورم ۲۲ درصدی

اما و اگرهای وعده تورم ۲۲ درصدی

علی اکبر نیکواقبال| کارشناس پولی و بانکی تورم ۲۲ درصدی از وعده هایی است که اگر محقق شود، از تورم مورد انتظار بسیاری از فعالان اقتصادی کمتر بوده و احتمالا آثار مثبتی هم بر وضعیت بازارهای مالی و کسب و کارها بر جای خواهد...

ادامه مطلب ...