پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافی10 زن قدرتمند در صنعت نفت جهان

10 زن قدرتمند در صنعت نفت جهان

با وجود مردانه بودن صنعت نفت زنان هم توانستند در این صنعت به جایگاه قابل قبولی برسند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید