4 افزایش سرمایه‌ جدید در بورس تایید شد

جدیدترین افزایش سرمایه ها متعلق به نمادهای دپارس، وآذر، خکار وکرمان است.

به گزارش رتبه آنلاین از دنیای بورس، افزایش سرمایه داروسازی پارس (دپارس) منتشر شد؛ همچنین شفاف سازی در سرمایه گذاری توسعه آذربایجان «وآذر» بدین صورت بود که تفیذ انجام مراحل افزایش سرمایه و کسب مجوزات لازم از سازمان بورس اوراق بهادار و بازرس مستقل از محل سود انباشته- آورده نقدی و مطالبات حال شده توسط هیئت مدیره به مدیرعامل صورت پذیرفت.

خکار با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-137 مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۷۱۶,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۱۶۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
کرمان: درصد افزایش سرمایه: ۴۵۷۷ درصد: گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۱,۹۳۰,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.