بعد از گذشت سه هفته از اجرای طرح ترافیک جدید، گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزینه روزانه طرح برای عموم مردم حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است. در سال ۹۶ هزینه تردد روزانه در محدوده طرح به‌طور متوسط ۲۹۹۰۰ تومان بوده که در نیمه دوم اردیبهشت ۹۷ به ۱۸۷۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش رتبه انلاین، در طرح ترافیک جدید، به‌جای قیمت ثابت روزانه و هفتگی، هزینه تردد به دو متغیر بستگی دارد: حضور یا عدم حضور در ساعات اوج ترافیک صبح و عصر و داشتن یا نداشتن معاینه فنی برتر. در سال ۹۶ سقف و کف قیمت طرح ترافیک روزانه ۴۱۱۶۰ تومان و ۱۹۸۰۰ تومان بود که در سال ۹۷ به ترتیب به ۳۶۰۰۰ تومان و ۱۳۴۴۰ تومان کاهش‌یافته است.

آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که در نیمه دوم اردیبهشت امسال که طرح ترافیک جدید اجراشده، عملا متوسط هزینه‌ای که عموم شهروندان بابت تردد یک روز در طرح ترافیک پرداخت کرده‌اند، در روزهای مختلف از ۱۷۳۰۰ تومان تا ۱۹۹۰۰ تومان متغیر بوده است.

بدین‌ترتیب قیمت طرح ترافیک روزانه برای عموم مردم به‌طور متوسط ۱۸۷۰۰ تومان تمام‌شده است در حالی که این قیمت در سال ۹۶ برای طرح‌های روزانه به‌طور متوسط حدود ۲۹۹۰۰ تومان بود که به معنای کاهش ۳۸ درصدی هزینه برای عموم شهروندان است.

طرح ترافیک جدید، به‌جای آنکه مانند سال‌های قبل هزینه تردد خودروهای سهمیه‌ای ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی را بر دوش عموم مردم بگذارد، قیمت را برای همه برابر کرده است و ازاین‌جهت هزینه تردد با مجوزهای سهمیه‌ای سالانه و روزانه تفاوتی ندارد.