یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله نگین سامان با نماد «کارین» در فهرست نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران درج شد.

به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم، براساس مصوبه‌ بورس اوراق بهادار تهران، صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله نگین سامان جهت سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با نماد «کارین (KARIN)» در فهرست نرخ‌های بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

مدیر این صندوق، شرکت تامین سرمایه کاردان، موسسان آن تامین سرمایه کاردان و بانک سامان بوده و همچنین متولی صندوق، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان و بازارگردان آن نیز شرکت تامین سرمایه کاردان هستند.

شایان ذکر است این صندوق حداکثر ۵۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری خواهد داشت که تعداد ۴۹۵ میلیون واحد آن به عنوان واحدهای عادی در نظر گرفته شده است.