طولانی‌ترین هزارتوی پَرچین جهان

گم‌شدن میان ۱۶هزار سرخس انگلیسی

طولانی‌ترین هزارتوی پرچین جهان سال ۱۹۷۵ در زمین‌های قصر تاریخی لانگ‌لیت انگلستان با گیاه سرخس ساخته شد.

 به گزارش رتبه آنلاین از چمدان، خانه مجلل لانگ‌لیت در ویلت‌شایر سامرست در ابتدا خانه رابرت اسمیت‌سان، معمار شهیر انگلیسی قرن شانزدهم بود. سر چارلز آپلتون این ملک را در سال ۱۵۴۱ به قیمت ۵۳ پوند برای سر جان تاین، دوک اول سامرست خرید. ساختمان قدیمی در سال ۱۵۶۷ طعمه حریق شد و به‌همین‌علت سر تاین در محل ساختمان قبلی، عمارت جدیدی بنا کرد.

این خانه درون محوطه‌ای به‌وسعت ۴۰۰ هکتار قرار دارد که با هزارو۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی و هزارو۶۰۰ هکتار جنگل احاطه شده است.

سال ۱۹۷۵ در بخشی از زمین محوطه این خانه، هزارتوی پرچین لانگ‌لیت ساخته شد. طول این هزارتو که با ۱۶هزار درختچه سرخس انگلیسی ایجاد شده است به ۲٫۷۱ کیلومتر می‌رسد و به‌همین‌علت به‌عنوان طولانی‌ترین هزارتوی پرچین جهان شناخته می‌شود.

هرچند خانه لانگ‌لیت هنوز ملک خصوصی خاندان تاین است اما به‌دلیل‌اینکه باغ‌های رسمی و زمین‌های‌ پارک محوطه اطراف آن از سال ۱۹۸۷ در فهرست ثبت پارک‌ها و باغ‌های خاص تاریخی در رتبه ۱ طبقه‌بندی شده است، این هزارتو و سایر باغ‌های آن یکی از مقصدهای گردشگری این ناحیه به‌شمار می‌روند.

سر چارلز آپلتون این ملک را در سال ۱۵۴۱ به قیمت ۵۳ پوند برای سر جان تاین، دوک اول سامرست خرید. ساختمان قدیمی در سال ۱۵۶۷ طعمه حریق شد و به‌همین‌علت سر تاین در محل ساختمان قبلی، عمارت جدیدی بنا کرد

 

این خانه درون محوطه‌ای به‌وسعت ۴۰۰ هکتار قرار دارد که با هزارو۶۰۰ هکتار زمین کشاورزی و هزارو۶۰۰ هکتار جنگل احاطه شده است

 

سال ۱۹۷۵ در بخشی از زمین محوطه این خانه، هزارتوی پرچین لانگ‌لیت ساخته شد

 

طول این هزارتو که با ۱۶هزار درختچه سرخس انگلیسی ایجاد شده است به ۲٫۷۱ کیلومتر می‌رسد و به‌همین‌علت به‌عنوان طولانی‌ترین هزارتوی پرچین جهان شناخته می‌شود

مطالب مرتبط