گرانی بیشتر شد / جدیدترین قیمت ارزها در ۱۹ آذر ۹۹

قیمت هر دلار آمریکا امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۹۹ در صرافی ملی ۲۵ هزار و ۶۸۰ تومان عرضه شد که نسبت به آخرین نرخ دیروز ۸۰ تومان گران شد.

قیمت هر دلار آمریکا برای فروش امروز ۲۵ هزار و ۶۸۰ تومان در صرافی‌ ملی عرضه شد که در مقایسه با آخرین نرخ دیروز ۸۰ تومان افزایش داشت. در عین حال قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شد.

همچنین قیمت فروش هر یورو ۳۱,۱۵۰ تومان است که نسبت به آخرین نرخ دیروز ۱۵۰ تومان افزایش داشت. در عین حال قیمت خرید هر یورو ۳۰,۱۵۰ تومان اعلام شد.