شرکت سنگ آهن گهرزمین پروانه بهره برداری معدن را دریافت کرد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت سنگ آهنگ گهرزمین از صدور پروانه بهره برداری معدن خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان پروانه بهره برداری معدن با محصول اصلی کنسانتره آهن را صادر کرد.