کوتاهی دولت در آموزش ورود به بازار بورس

میرصانعی، دبیر کانون کارگزاران بورس گفت: وقتی دولت عموم مردم را برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه دعوت می کند باید الزامات ورود به این بازار هم به افراد آموزش داده می شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بازار، «سید روح اله میر صانعی» افزود: اگر دعوت دولت به مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه همراه با آموزش مبانی ورود به بورس بود بدون شک درصد زیان دهی بسیار کمتری همه شاهد بودند.

دبیر کانون کارگزاران بورس گفت: بورس یک گزینه خوب برای سرمایه‌گذاری است اما بدون ریسک نیست.

میر صانعی ادامه داد: ضریب نفوذ سهامداری در کشورهای پیشرفته ۷۰ تا ۸۰ درصد است یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم در بازارسرمایه حضور دارند.

وی اظهارداشت: نکته بسیار حائز اهمیت در این میان اینکه در کشورهای پیشرفته مردم الزامات بازار سرمایه را رعایت می کنند.

وی افزود: برای مثال یکی از الزامات اینکه مردم وجوه لازم و ضروری خود را در بازار ریسکی وارد نکنند چون با تغییر و تحول در بازار زندگی آنان به شدت آسیب خواهد دید بنابراین افراد تنها پول مازاد خود را در بورس سرمایه‌گذاری کنند نه مبالغی را که برای تامین مایحتاج زندگی خود به آن نیاز دارند.

میر صانعی اظهارداشت: از دیگر الزامات قابل ذکر اینکه افرادی که می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و غیر حرفه ای هستند باید بصورت غیر مستقیم وارد شوند.

وی ادامه داد: نفس ورود مردم به بازار سرمایه یک پدیده مبارکی بود اما الزامات لازم برای ورود به این بازار به مردم آموزش داده نشد.

دبیر کانون کارگزاران بورس گفت: اکثر مردم به روش مستقیم وارد بازار سرمایه شدند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از افرادی که به روش مستقیم وارد بازار شده بودند در اثر تغییر و تحولات بازار دچار ضرر و زیان های شدیدی شدند.

میر صانعی بیان داشت: وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری مردم به روش غیر مستقیم یعنی در قالب صندوق های سرمایه گذاری، سبدها یا تحت مدیریت حرفه ای های بازار بود در عمل شرکت های که از حیث اقتصادی ارزش چندانی نداشتند قیمت شان این قدر بالا نمی رفت و با این کاهش های ناگهانی زیان اساسی به افراد تازه وارد بورس تحمیل نمی شد.