کنترل نقدینگی از کانال بورس می‌گذرد

احسان عسکری: «از آنجایی که بزرگترین معضل فعلی بازار نبود نقدینگی و تمایل سرمایه‌گذاران تازه وارد به خروج از بازار است، لذا مصوبات جدید در حوزه تزریق منابع از طرف بانک‌ها به بازار سهام می‌تواند تا حد بسیار زیادی زهرِ فروش بازار که بیش از شش ماه طول کشیده است را بگیرد. با هدایت نقدینگی به بورس و تولید از ایجاد تورم نیز جلوگیری می‌شود.»

به گزارش رتبه آنلاین از سنا، این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به حمایت از بازار سهام از سوی ارکان نظام و بانک مرکزی و تامین منابع مالی برای حمایت از سرمایه‌گذارانِ عمدتا خرد در بازار سهام افزود: این موضوعی است که مشابهش در سایر بازارهای مالی دنیا نیز قابل مشاهده است. به طور مثال در ریزش بازارهای سهام چین در سال ٢٠١۵ برنامه ریزی های بسیاری از سوی دولت و بانک مرکزی چین برای حمایت از بازار سهام انجام شد که اصلی ترین آنها تامین مالی هلدینگ‌ها از سوی بانک‌ها برای خرید سهام و کاهش سریع و چند مرحله ای نرخ بهره بانکی بود، این اقدام در کنار سایر اقدامات موجب ایجاد ثبات در بازار سهام شد، به طوریکه کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی چین به صورت پله‌ای در سه ماه متوالی انجام گرفت و این موضوع موجب هدایتِ بخشی از سرمایه‌ها به بازار سهام شد.

عسکری تاکید کرد: اقدامات قابل انجام که بخشی از آنها تاکنون انجام شده است و بخشی دیگر نیز در مصوبات اخیر مشاهده می شود می‌تواند گره فعلی بازار سهام را باز کرده و اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند.

    دیگر مصوبات برای بهبود فضای بازار؟

    وی با اشاره به یکی دیگر از بندهای موجود در بسته پیشنهادی در جهت بهبود شرایط بازارسرمایه گفت: در نظر داشته باشید که محدودیت در عرضه های اولیه، افزایش ضریب اعتباری سرمایه گذاران و افزایش سقف اعتبار کارگزاران اقداماتی است که در کنار اعطای وام از سوی بانک ها به هلدینگ ها برای خرید سهام در بهبود فضای بازار موثر است، همچنین اجرای کامل مصوبه نرخ سود بانکی ١٨ درصدی از سوی بانک ها و افزایش نرخ تسعیر ارز بانک ها می تواند بازار را از وضعیت کنونی نجات دهد.

    اهمیت حمایت از سهام شرکت‌های کوچک و متوسط

    احسان عسگری ادامه داد: در کنار این موضوع پیشنهاد می شود صندوق توسعه یا صندوق های بازارگردانی فعال در بازار ماموریت یابند که با تامین مالی از سوی هلدینگ ها و بانک ها نسبت به حمایت از سهام شرکت های کوچک و متوسط اقدام کنند. علاوه براین، اصلاح حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان سمت منفی در شرایط فعلی بسیار کمک کننده خواهد بود، زیرا سهم های کوچکی که قفل در صفوف فروش هستند باید دارای نقدشوندگی لازم باشند تا اقدامات انجام شده کارایی لازم را برای تغییر روند شاخص هم وزن داشته باشد.