کدام نمادهای بورس امروز صف خرید است؟

در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۷۸۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش هزار و ۳۶۵میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۴۲۰میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین، تا این ساعت بیشترین عرضه در صفوف خرید برکت، چخزر و غگیلا به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام شرکت گروه دارویی برکت حدود ۳۰۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش خودکفا، گشان و وآیند در نوبت انتظار است. ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۹۶۰میلیارد تومان (۵۴درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۹۸۰میلیارد تومان (۷۲درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۳۶نماد و حجم صف‌های فروش در ۲۰نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف شرکت صنایع چوبی خزر کاسپین (چخزر) به ۳۶.۱درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

صف خرید بورس امروز

«مواد و محصولات دارویی» پر اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش خرید ۴۲۵میلیارد تومان است و پس از آن گروه «محصولات چوبی» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۲۲۵میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» با تقاضای فروش حدود ۳۳۰میلیارد تومانی همراه است.

این جدول حدود ۴۹درصد از سه هزار و ۱۵۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع چهار هزار و ۷۰۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۶۷درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هفت هزار و ۸۵۰میلیارد تومان خواهد رسید.

صف خرید بورس امروز