افزایش سرمایه شرکت تولیدی کاشی تکسرام لغو شد.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، شرکت تولیدی کاشی تکسرام از انصراف از افزایش سرمایه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، باتوجه به ارزیابی کمتر از حد انتظار ارزش زمین کارخانه افزایش سرمایه این شرکت از محل تجدید ارزیابی لغو می‌شود.