پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیکاهش سهم صنعت از کل اشتغال روستایی

کاهش سهم صنعت از کل اشتغال روستایی

سهم صنعت از کل اشتغال روستایی کشور کاهش یافته است

منبع:اقتصاد آنلاین

 

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید