آیا بورس امروز به سهامداران روی خوش نشان می‌دهد یا همچنان روی مدار نزولی خواهد بود؟


آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده‌اند امروز نیز احتمالا بورس منفی خواهد بود. البته برخی نیز اعتقاد دارند که بورس متعادلی خواهیم داشت. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۵فروردین۱۴۰۰