سخنگوی دولت اولویت‌های دولت برای سال آینده را عقب راندن تحریم‌ها، تکمیل زیرساخت‌ها، حل مشکلات معیشتی مردم و واکسیناسیون عمومی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری رتبه آنلاین و به نقل از بورس پرس، علی ربیعی در جلسه هیات دولت با بیان اینکه عقب راندن تحریم ها یکی از اولویت های دولت است، گفت: طی سال جاری فقط ۱۰ درصد درآمد ارزی وجود داشت که بطور متوسط در ۱۵ سال گذشته تامین شده و با این رقم برنامه های رشد و توسعه عقب می ماند. لذا  باعقب راندن تحریم ها برنامه تکمیل طرح ها در دستور کار است.

وی افزود: تکمیل زیرساخت ها یکی دیگر از اولویت های دولت است که برای تامین اشتغال در آینده بسیار موثر است. طرح هایی که اخیرا افتتاح شده اند  موجب افزایش تعداد اشتغال در سال آینده می شود. آثار منفی تحریم ها هم در حال از بین رفتن و شوک اولیه تحریم هم رفع شده است.

ربیعی ادامه داد:  رسیدگی به معیشت مردم از طریق کنترل قیمت ها، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار یکی دیگر از اولویت های دولت است و سیاست همسان سازی حقوق ها در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. هر چه تحریم ها عقب رانده شود، قیمت ارز متعادل تر و نابسامانی ها کمتر می شود. واکسن های پاستور، برکت و رازی در مراحل نهایی آزمایش قرار دارند و واکسیناسیون عمومی از بهار سال آینده از برنامه های اصلی دولت خواهد بود.