نرخ بهره عامل اثرگذار بر بازار سهام است که سیاست‌گذاری درخصوص آن بر نوسانات بازار به‌طور مستقیم اثر‌گذار است اگر دولت و بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه دهند تا نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دهند، نگه داشتن پول در حساب‌های بانکی برای افراد به شدت جذاب می‌شود و مردم دیگر علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی نخواهند داشت چرا که در بانک سود بدون ریسک بیشتری به‌دست خواهند آورد.

تعیین نرخ بهره بانکی به عنوان هدایت‌کننده نقدینگی بین بازار پولی و بازار مالی عمل می‌کند که گفته شده با وجود دستورالعمل بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن نرخ بهره، بسیاری از بانک‌ها به خاطر جذب پول سود بانکی را افزایش دادند، موافقان بازار مالی دستکاری نرخ سود بانکی را از دلایل خروج نقدینگی از بازار سرمایه می‌دانند در حالی که بانک مرکزی دستکاری نرخ بانکی را رد کرده می‌کند.

حساسیت نرخ بهره بانکی از این جهت برای بازار مالی و پولی اهمیت دارد که با تغییر و دستکاری آن نقدینگی بین بازار‌ها جابه‌جا می‌شود. تحلیلگران بانکی کاهش نرخ بهره را سبب بهم ریختن بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز و حتی بازار سهام می‌دانند داستان بانک‌ها مقداری گسترش زیادی دارد، ما در قوانین‌مان محدودیات‌هایی برای بنگاه داری بانک‌ها داریم که دست بانک‌ها را می‌بندد قوانینی که نیاز به مصوبات بانک‌مرکزی ومجوزهای مربوطه دارد.

در رابطه با نرخ بهره نیز بانک‌ها تاثیرگذار نیستند، نرخ بهره را بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های که برای تورم دارد برنامه‌ریزی می‌کند و رویکردش آن است که در بازارهای موازی اتفاقی برای نقدینگی رخ ندهد تا بازارهای موازی دچار تلاطم نشوند، البته رویکرد اصلی ما این نگاه است که برای دارایی بانک‌ها محدودیت هایی اعمال کنیم.

درباره دستوری بودن نرخ بهره و نسبتش با رونق موقت در بورس باید بیان کرد که با توجه به فضای اقتصادسیاسی ما که به سمت مذاکرات پیش می‌رود، احتمال آنکه بانک مرکزی با رویکردی مبنی بر اینکه با کاهش نرخ بهره بتواند بازارها از جمله بورس را کنترل کند، کم نیست. اگر‌ نرخ بهره کاهش پیدا کند، می‌تواند یک پارامتر‌ مثبت برای بازار بورس باشد، اما چشم‌اندازهای که حالت تعلیق را در بازار ایجاد می‌کند، باعث شده که بورس این روزها روزگار خوبی نداشته باشد.

بانک مرکزی در یک برهه زمانی یعنی در تابستان سال ۱۳۹۹ با بازی‌ای که بر روی نرخ بهره ( بهره بین بانکی) انجام داد، باعث شد که دیدگاه‌ها نسبت به بازار بدبینانه باشد که بسیار تاثیرگذار بود، اما بنده در بلند مدت اعتقادی به این اتفاقات ندارم، یعنی معتقدم که نرخ بهره باید خیلی بیشتر از این اعداد شود تا سرمایه‌گذار توجیح شود که پولش به بازار برگردد، در غیر این صورت شرایط رکودی در بقیه بازارها باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاران پول هایشان را به بانک برگردانند و از بازارهای موازی خارج شوند.

 نویسنده: نیما آگاهی