به گزارش رتبه آنلاین،دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی نظرات و پیش بینی های ۶ کارشناس درباره وضعیت امروز بازار سرمایه پرداخته است.

پیش بینی 6 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس

پیش بینی 6 کارشناس درباره وضعیت امروز بورس