پیش بینی ۷ کارشناس از وضعیت بورس امروز

نظر تحلیل‌گران بازار سرمایه درباره تحولات بورس تهران در روز دوشنبه ۲۴ شهریور تاحدود زیادی متفاوت است که در ادامه می خوانید.

به گزارش رتبه آنلاین از جوان،در نظرسنجی صورت گرفته از هفت تحلیل‌گر، سه نفر از آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که امروز شاهد ریزش شاخص بورس خواهیم بود و سه نفر دیگر براین باورند که امروز روزصعود شاخص بورس پایتخت خواهد بود. یکی دیگر از تحلیل‌گران نیز بر این باور است که روز متعادلی در پیش خواهیم داشت.

تحلیل‌گرانی که معتقد به ریزش شاخص بورس امروز هستند، تاکید می‌کنند در یک ماه گذشته همواره وزنه عرضه از وزنه تقاضای حقیقی‌ها بیشتر بوده است. به صورت کلی همواره روند شاخص بورس همسو با خالص خرید حقیقی‌ها بوده است، تازمانیکه فضای تردیدآمیز موجود ادامه داشته باشد، حتی با رشد جهانی قیمت دلار و تقویت سایر فاکتور‌ها نمی‌توان شاهد ورود گسترده حقیقی‌ها به بازار بود. آنان پیشنهاد می‌کنند نماد‌های شستا و خودرو مجددا بازشود تا تردید‌ها و ابهام‌ها از بین برود.

در مقابل تحلیل‌گرانی که امروز سبزپوشی بورس تهران را پیش‌بینی می‌کنند به مواردی از قبیل رشد قیمت جهانی دلار، افزایش قیمت جهانی کامودیت‌ها وحمایت حقوقی‌ها از شرکت‌های صادراتی و استقبال احتمالی از سهام پتروشیمی‌ها اشاره کرده وتاکید می‌کنند می‌توان امیدوار بود که شاخص بورس در مسیر رشد قرار بگیرد.