آیا امروز بورس مثبت می‌شود یا روند منفی در پیش می‌گیرد؟

بورسپیش بینی بورس امروز (۹۹/۱۲/۰۴)

آنطور که کارشناسان پیش بینی کرده اند احتمالا امروز بورس منفی یا متعادل خواهد بود. اکثر کارشناسان به همین مورد معتقد هستند و به نظر نمی‌رسد که امروز شاهد بورس مثبت باشیم. در ادامه این نظرات به صورت کامل آورده شده است.

بورس۳۳