آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا روند منفی را ادامه می‌دهد؟

پیش بینی بورس امروز (۹۹/۱۲/۰۳)

آنطور که کارشناسان بورس پیش بینی کرده اند احتمالا امروز نیز بازار منفی خواهد بود. البته برخی نیز اعتقاد به بورس مثبت یا متعادل دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس۰۰۱