آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان نسبت به بورس امیدوار نیستند. احتمالا بورس امروز نیز روند منفی را در پیش می‌گیرد. در ادامه می‌توانید نظرات این کارشناسان را به صورت کامل بخوانید.

بورس-۲۹اردیبهشت۱۴۰۰