آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد اکثر کارشناسان همچنان معتقد هستند که بورس برای امروز نیز روند منفی در پیش خواهد گرفت. البته برخی نیز اعتقاد دارند بازار مثبت می‌شود. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۸اردیبهشت۱۴۰۰