آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان روند منفی خود را ادامه می‌دهد.

برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که بورس امروز مثبت یا متعادل خواهد بود. اما در مقابل برخی دیگر بازار را همچنان منفی پیش بینی کرده‌اند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۲۱اردیبهشت۱۴۰۰