آیا بورس امروز بالاخره مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

پیش بینی بورس امروز از نگاه ۴ کارشناس (۱۴۰۰/۰۳/۰۵)

آنطور که به نظر می‌رسد بورس امروز نیز منفی خواهد بود. این مورد را اکثر کارشناسان پیش بینی کرده اند البته برخی نیز اعتقاد به بور مثبت دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۵خرداد۱۴۰۰