آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان نسب به بورس امروز امیدوار نیستند. اکثر کارشناسان معتقدند که بازار برای امروز نیز روند منفی در پیش می‌گیرد. در ادامه نظرات این افراد را به صورت کامل بخوانید.

بورس-۲۸اردیبهشت۱۴۰۰