آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا روند منفی در پیش می‌گیرد؟

آنطور که به نظر می‌رسد امروز احتمالا بورس منفی خواهد بود. کارشناسان نیز اکثرا اعتقاد به بازار منفی یا متعادل دارند. البته برخی نیز بازار امروز را مثبت پیش بینی کرده‌اند. در ادامه نظرات این کارشناسان را به صورت کامل می‌خوانید.

بورس-۲۷اردیبهشت۱۴۰۰