آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا روند منفی را همچنان در پیش می‌گیرد؟

آنطور که به نظر می‌رسد کمی امیدواری در بازار ایجاد شده است. کارشناسان نیز انتظار دارند وضعیت بورس بهتر و متعادل تر باشد. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۲۲اردیبهشت۱۴۰۰