آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا به روند منفی ادامه می دهد؟


پیش بینی حساس از بورس امروز (۹۹/۱۰/۲۰)

کارشناسان درباره بورس امروز تردید دارند برخی اعتقاد دارند بازار مثبت خواهد شد؛ برخی دیگر نیز به بورس منفی یا متعادل اعتقاد دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان بازار سرمایه را به صورت کامل آورده ایم.

بورس۵۵