آنطور که کارشناسان نظر داده‌اند احتمالا بورس امروز دوباره منفی یا متعادل خواهد بود. البته برخی از کارشناسان نیز اعتقاد به بورس مثبت برای امروز دارند. در ادامه نظرات کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس۵۵