آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا به روند منفی خود ادامه می‌دهد؟

نظر ۵ کارشناس درباره بورس امروز (۹۹/۱۱/۱۴)

آنطور که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند احتمالا بورس امروز منفی یا متعادل خواهد بود. البته برخی از کارشناسان نیز اعتقاد به بورس مثبت دارند. در ادامه این پیش‌بینی‌ها و نظرات به صورت کامل آورده شده است.

بورس۵۵