آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا روند منفی در پیش می‌گیرد؟


پیش‌بینی بورس امروز (۹۹/۱۱/۲۸)

آنطور که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند بورس امروز احتمالا منفی خواهد بود. البته برخی از کارشناسان اعتقاد به بورس مثبت یا متعادل دارند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس۰۱