روز گذشته شاخص بورس مثبت شد اما امروز شرایط به چه صورت خواهد بود؟

بورسپیش‌بینی امیدوارکننده از بورس امروز (۹۹/۱۱/۲۰)

آنطور که کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند احتمالا امروز نیز بورس مثبت می‌شود. البته برخی از کارشناسان اعتقاد به بورس منفی یا متعادل دارند. در ادامه پیش‌بینی‌ها درباره بورس امروز به صورت کامل آورده شده است.

بورس۸۸