پیشانی بند هوشمند موسوم به «هوم بند» یک محصول فوق العاده مناسب برای افرادی است که مشکل خواب دارند و نیاز دارند برای به خواب رفتن از ابزار‌های هوشمند کمک بگیرند.
پیشانی بند هوشمند موسوم به «هوم بند» یک محصول فوق العاده مناسب برای افرادی است که مشکل خواب دارند و نیاز دارند برای به خواب رفتن از ابزار‌های هوشمند کمک بگیرند.

پیشانی بند

_ ایجاد فضایی مشابه با مراقبه

_ ایجاد صدای سفید

_ دارای برنامه هوشمند قابل نصب روی گوشی هوشمند

 خوابیدن

_ کاهش اضطراب و تنش محیطی

_دارای پارچه با قابلیت تهویه و الاستیک

_ دارای گوشی‌های بسیار نازک و راحت

بیداری

_ دارای ماژول بلوتوث ۵.۰

_قیمت این محصول ۸۰ دلار است