تابلوی بازار املاک و مستغلات در بورس کالا فعال شد

کالای شمش روی شرکت نوین پژوهان شمش زنگان، نبشی فولادی شرکت صبا فولاد منظومه و شمش فولادی شرکت فولاد سهند آذر آسیا در بازار اصلی بورس کالا پذیرفته شد.

 مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالای شمش روی شرکت نوین پژوهان شمش زنگان، نبشی فولادی شرکت صبا فولاد منظومه و شمش فولادی شرکت فولاد سهند آذر آسیا در بازار اصلی این بورس خبر داد.

به گزارش رتبه آنلاین از بااقتصاد، براساس این اطلاعیه‌ها، پذیرش شمش روی شرکت نوین پژوهان شمش زنگان پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هفتاد و ششمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ هشت بهمن ماه ۹۹ در بازار اصلی بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.
در این جلسه، کمیته عرضه بورس کالا، نبشی فولادی شرکت صبا فولاد منظومه و شمش فولادی شرکت فولاد سهند آذر آسیا را نیز پس از بررسی مدارک و مستندات در بازار اصلی بورس کالا پذیرش کرد.