وضع بی سابقه در بورس تهران+عکس

بورس تهران چنین سقوطی را به خودش ندیده است.