پنج‌شنبه 20 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیوضع بد تامین اجتماعی در کشور

وضع بد تامین اجتماعی در کشور

به ازای هر مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی کمتر از 5بیمه شده اصلی (پرداخت کننده حق بیمه) وجود دارد که نشان دهنده وضع بد تامین اجتماعی در کشور است

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید