وضعیت سهم برکت در بازار بورس بهتر خواهد شد

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: زمانی که وضعیت بازار بورس به کلی در کشور روند نزولی دارد، سهم برکت هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

به گزارش رتبه آنلاین، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اظهار کرد: برای ساخت واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام از بخش‌های غیر دارویی اموال به فروش می‌رود تا پول آن صرف هزینه برای تولیدات واکسن کرونا شود.

او با بیان اینکه هر ۴۵ روز یکبار، ۴۵۰ میلیارد تومان بسته معیشتی آماده می‌شود و به دست نیازمندان در مناطق محروم می‌رسد، گفت: قریب به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان برای ساخت و تولید واکسن هزینه می‌شود.

مخبر گفت: واکسن براساس تصمیم نظام جمهوری اسلامی برای عموم مردم ایران رایگان است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام درباره ریزش‌های مستمر شاخص سهم برکت در بازار بورس گفت: این جو کلی‌است که در کشور وجود دارد و زمانی که وضعیت بورس به کلی در کشور روند نزولی دارد، این سهم هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

مخبر بیان کرد: حداقل از ۵ کشور خارجی تقاضای خرید واکسن را داریم و زمانی که واکسن کرونای تولید شده در ستاد به فروش برسد، قطعا وضعیت سهم برکت نیز بهتر خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران