در مرحله پیش‌گشایش بازار سهام امروز برخی از نمادهای شاخص‌ساز با افزایش تقاضا و برخی دیگر با عرضه همراه هستند، اما حجم عرضه در نمادها سنگین نیست.

به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، در مرحله پیش گشایش بازار سهام امروز به نظر می‌رسد عرضه در نمادهای شاخص‌ساز هنوز ادامه دارد و از طرفی نیز برخی نمادها مانند خودرویی‌ها وضعیت خوبی دارند.

پیش‌گشایش بازار امروز با افزایش تقاضا برای خرید نمادهای شفارس، وپارس و ولپارس در بازار بورس و وسپهر، سمگا و توریل در بازار فرابورس آغاز شد.

 امروز هم صف‌های فروش به خرید برتری دارند و شاهد افزایش قابل توجه عرضه‌ها پیش از بازگشایی بازار هستیم.

در نمادهای فولاد، فملی و پتروشیمی‌ها شاهد افزایش عرضه هستیم و به نظر می‌رسد نیز بازار امروز ادامه روند بازار دیروز را طی می‌کند اما شاید در ادامه روند معاملات تقاضا بتواند بر عرضه برتری پیدا کند.