چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهاینفوگرافیوضعیت خرید و فروش مسکن در شهر تهران

وضعیت خرید و فروش مسکن در شهر تهران

بیشترین تعداد معاملات مسکن در شهر تهران در واحدهایی با متراژ 60تا70 متر صورت گرفته است.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید