آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان همچنان نسبت به بورس ناامید هستند و اعتقاد دارند بازار امروز نیز منفی خواهد شد. در ادامه نظرات کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۳اردیبهشت۱۴۰۰