آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا همچنان منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان معتقد هستند که بورس امروز منفی خواهد شد. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۲اردیبهشت۱۴۰۰