آیا بورس امروز مثبت می‌شود یا منفی می‌ماند؟

آنطور که به نظر می‌رسد کارشناسان همچنان نسبت به بورس ناامید هستند. آن ها وضعیت بورس امروز را نیز عمدتا منفی پیش بینی کرده اند. در ادامه نظرات این کارشناسان به صورت کامل آورده شده است.

بورس-۱۹اردیبهشت۱۴۰۰