بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس (۱۴فروردین)/ ورود حقیقی‌ها تنها به ۹نماد!

افراد حقیقی در بورس امروز ۶۸۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج کردند که بیشترین خروج پول حقیقی از بورس یا فرابورس مربوط به گروه محصولات شیمیایی و همچنین سهام شیران بود.

به گزارش رتبه آنلاین از اقتصاد آنلاین حقوقی‌ها امروز حدود ۶۸۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۳۴درصد یعنی و ۸۵۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۷درصد از کل معاملات شد.

بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه «محصولات شیمیایی»، «فلزات اساسی» و «استخراج کانه‌های فلزی» رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه‌های «سایر محصولات کانی غیرفلزی» و «فعالیت مهندسی، تجزیه، تحلیل و آزمایش فنی» به نفع حقیقی‌ها تمام شد.

سه نماد «شیران»، «اپال» و «فولاد» لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقی‌ها نیز بیشتر به «رانفور»، «کخاکح» و «فاراک» معطوف بود.

مالکیت حقوقی در ترکیب سهامداری سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران حدود ۳۵میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی خدمات انفورماتیک با برتری حدود ۵میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست گرفتند.

امروز افزایش سهام حقیقی‌ها در ۹نماد و افزایش سهام حقوقی‌ها در ۱۳۴نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۳۰میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۶۷۰میلیارد تومان بود.

برای مشاهده تصاویر در ابعاد اصلی روی آنها کلیک کنید

تغییر مالکیت حقیقی حقوقی14.01.1400

بیشترین تغییر مالکیت صنایع14.01.1400