شاخص بورس در پایان کار امروز بازار سهام با رشد ۹هزار و ۶۶واحدی همراه شد.

به گزارش رتبه آنلاین، در پایان کار امروز بازار سهام شاخص کل با رشد ۹هزار و ۶۶واحدی (۰.۷درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۲۵۴هزار واحدی قرار گرفت. شاخص‌ هم وزن ۰.۱درصد رشد کرد.

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس به بیش از ۶هزار و ۳۲۰میلیارد تومان رسید.

حدود ۴۷۰میلیارد تومان تغییر خالص مالکیت افراد حقیقی به حقوقی و رشد بیش از یک درصد ۱۰۱نماد و افت بیش از یک درصد ۴۲۴نماد را شاهد بودیم.