ویژه|واکنش بازار سهام به مصوبات شورای عالی بورس

دارابی، کارشناس بازار سرمایه گفت: این بازار تا حدودی نسبت به مصوبات اخیر شورایعالی بورس رویکرد مثبتی از خود نشان داده است.

وی اظهارداشت: هیئت مدیره سازمان بورس روز جمعه هفته گذشته جلسه اضطراری در این زمینه برگزار کرد و متعاقب آن روز بعد شورایعالی بورس با حضور وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل جلسه داد و هشت راهکار برای تقویت بازار سرمایه مصوب و اعلام عمومی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: دامنه نامتقارن یعنی منهای دو تا مثبت شش، تغییر در حجم مبنا، انتشار اوراق تبعی توسط صندوق تثبیت بازار، پیگیری دریافت وجوه صندوق توسعه ملی و غیره از جمله این راهکارها بود.

وی افزود: این تصمیمات باعث شد بازارسرمایه از روز یکشنبه هفته گذشته به تدریج تغییر کند و خوشبختانه شاخص بازار در روزهای دوشنبه، سه شنبه و امروز شنبه مثبت بوده است.

دارابی با اشاره به اینکه امروز یکی از بالاترین خروج های پول از صندوق های در آمد ثابت در بازار اتفاق افتاد، اظهارداشت: این درحالیکه سه شنبه و چهارشنبه دو هفته پیش پول ها در حال پارک شدن در صندوق های مزبور بود.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعات نشان می دهد بازار سرمایه تا حدودی نسبت به مصوبات شورایعالی بورس رویکردی مثبت از خود نشان داده است.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس تهران از بورس های معدود در دنیاست که همچنان دامنه نوسان دارد.

وی با بیان اینکه در اکثر بورس های جهان دامنه نوسان کنار گذاشته شده است، افزود: وجود دامنه نوسان از دهه ۸۰ به این طرف زمانی که بازار سرمایه با شوک های منفی یا مثبت مواجه می شود مورد تغییر قرار می گیرد.

دارابی در ادامه یادآورشد: کارکرد دامنه نوسان به نوعی تغییردادن ریسک بازده در این مقطع کنونی است.